comment 0

Ništa lipo

Da li da pišem post i kad neman nešto lipo za reć? Možda bolje da ostavim šutnju. Šutnja nek bude.

Leave a Reply