0 komentara 12

Oblici Ljubavi

Ljubav dolazi u bezbroj različitih oblika.

U suznom oku kad nam draga osoba povjeri svoju bol.

U iskrenom zagrljaju sreće što nekoga vidimo.

U trudu i radu da nekome pomognemo, da se za nekog brinemo.

U onim tihim satima kad nam je na umu neka draga osoba koja pati.

U puhanju vjetra kad šetamo uz šumu.

U nebu, dnevnom i noćnom zvjezdanom.

U svakom novom danu koji je dar.

U životu koji je najveći dar.

Danas sam bio spreman pustit lađe da potonu i bacit se u očaj. Ljubav jedne osobe me spasila. Točnije, Ljubav prema toj osobi me spasila. Kad sam uvidio koliko je divna, odmah su mi se razišli sumorni oblaci mog uma. Ljubav spašava. Jedino Ljubav spašava. Hvala ti V.

12 Comments

Leave a Reply