comment 0

O boli

Ovaj post je prvotno bio o nečem drugom, ali nema veze. Sad je o bolu. Ova pjesma od Nilsa je lijepa, sazrela bol.

Leave a Reply