comment 0

Naše srce

Ako pustimo srcu da pruži korijenje, o Bože, neka njima premreži čitavu Zemlju! Neka krošnja raste visoko u nebo, neka obgrli zvijezde, neka svojim granama kao pipcima dotakle galaksije, neka ode u skrivene svjetove, u tajne odaje nebeskih vladara… Ako pustimo srcu da osjeća, neka osjeća za sve ljude, neka osjeća za one koji nemaju snage, neka osjeća za one koji ne znaju kako, neka osjeća Ljubav za sve koji ne znaju put do Nje. Pružimo naša srca kao jorgane, za sve one koji nemaju čime da se pokriju, pretvorimo ih u obroke, za one koji su danas gladni, pretvorimo ih u štit za one koji trpe nasilje! Bolji svijet je jedan korak daleko, samo trebamo slušati svoje srce, jer srce zna odgovore. Srce će nas odvesti u svijet gdje smo još bili kao djeca, nevini uz vrisku i žamor glasova, nevini pred svijetom koji je jedna velika zagonetka, srce će nas pustiti da osjećamo… Da osjećamo ono što smo zaboravili, da otkrijemo ono što stoji iza ovih boja i oblika koje uzimamo zdravo za gotovo… Srce će nas dovesti do znanja, jer, srce već zna.

Leave a Reply