Bosi - Hod po rubu

21.11.2018.

Bosi

Po ulici smo hodali
Bosi
Lica nismo imali
Imali smo leptire
zapetljane u kosi

Ti si žvakala žvaku
ja sam pričao o ljubavi
i smrti
Ja sam pričao o nestajanju
a ti o prestajanju
o boli
boli početka
o boli
boli kraja
o boli
nije li to ista bol?

Po ulici smo hodali
ja sam htio da te poljubim
ali nisam imao hrabrosti
pa smo se držali za ruke
i sanjali
jedan dan
sanjali da smo normalni

Okupani svemirom
šetali smo, nismo se mogli dovoljno napiti
boli, želje, čežnje, ljubavi
nismo se mogli napiti

Po ulici smo hodali
Bosi
I željezni drvoredi bili su prazni
bili smo sami na svitu
odmrznuti

Po ulici smo hodali
Bosi
I nismo radili ništa
nego hodali
Bosi