Psihijatrija - Hod po rubu

31.10.2018.

Psihijatrija

Jučer san bija kod psihijatra, pojača mi lijekove. I malo mi je manja nervoza, samo malo, ali istovremeno mi je blokiran kontakt sa mojim emocijama. Jučer kad san radija vežbe što mi je tibetanac da nisan osjeća skoro ništa. Pa mi se sad ni ne rade, neman ih volje džaba radit. Također ne znan koliko mi psihoterapija ima smisla ako nisan u kontaktu sam sa sobom. Da plaćan terapeutkinju, a ne mogu doprit do svojih emocija, ne znan... Možda mogu probat pa vidit. Druga je opcija da ostanen kod ove stare terapeutkinje iako ona sama ne zna šta bi sa mnom, sama je rekla tako. Al kod nje iđen u dom zdravlja priko zdravstvenog pa je džaba. Iman osjećaj da iman izbor između anesteziranja sebe lijekovima, i izloženosti buri emocija tražeći rješenje osnovnog problema. Vuče me i ovo prvo i ovo drugo. Ne znan šta ću odlučit, možda odmorin malo od sebe još koji tjedan pa se vratin na stari režim lijekova. To je možda najpametnije. Mada, ne znan, ne mogu se odlučit u ovoj dilemi. Možda i s lijekovima mogu radit sa terapeutkinjom, možda se i tako more nešto postić. Samo još da ne košta trista kuna. Terapeutkinja je u Zg i radili bi priko skajpa. Ne znan, ne mogu se odllučit nikako.