Nice - Hod po rubu

27.10.2018.

Nice

Osjećan se kao u nekom vakumu. Kao da san potonija u rupu u kojoj nema svjetla. Kao da u sebi iman jedan krug energije i jednu konstrukciju koju san izgradija na njemu. I ta konstrukcija sada puca, nije održiva. Ja je uporno krpin, u u dubini duše mislin da je triban pustit da se polomi. Da ću tek tada prodisat. Još da to može ić mirno, di bi mi kraj bija!