Dite - Hod po rubu

06.10.2018.

Dite

Možda je ključna stvar u svemu ljubav. Triban imat razumijevanja i ljubavi prema tom ditetu u meni koje se boji puštanja kontrole. Zadnji put kad san je potpuno pustija, baca san stolice i samo mi je doša strah: umriću, umriću. Možda stvarno dija mene triba umrit, al to ne može silom. Triban imat više razumijevanja sam za sebe, i suosjećanja prema sebi. To je vjerovatno samo ranjeno dite u meni koje se boji nepoznatog. A nepoznato je sve što je izvan njegove kontrole. Ako san dobro pogodija formulu. Ako nije nešto drugo u meni što je agresivno i tako reagira na stvari. Ne znam više ni sam, čim počmeš stavljat stvari u koncepte i scenarije samo se još više zapleten.