Prekrasno - Hod po rubu

29.08.2018.

Prekrasno

Kad neman svojih lijepih osjećanja, kradem tuđe.