Noć - Hod po rubu

26.02.2018.

Noć

Svaka noć je teška, al ova je posebna. Ovo je došlo da gore ne može.