Prijatelj je - Hod po rubu

13.02.2018.

Prijatelj je

Ona osoba koja viruje u tebe i kad ti ne virujeŇ° sam sebi. Mogu bit ponosan jer i na blogu iman prijatelje.