Strah - Hod po rubu

10.02.2018.

Strah

Kao hod
(hod po ružama)
Tiho sam ti šapnuo:
Nestajem odavde

Tiho sam ti šapnuo
Da me nikad nisi ni imala

(Nikad, nikad, nisam ni bio tu)

I koga tražiš, na ovim zelenim livadama?
Koga tražiš u prašnjavim knjigama?
Koga tražiš dok se igraš klupkom sa mačkama?

Koga tražiš, a da ne nosi masku na licu
Pripijena, uz kožu
Crna
Ne da disat

Koga tražiš, otvori vrata, poviri
Uđi
U prostoriju sa drvenim stolom
porculanskom šalicom za čaj
stolicama, praznim

Koga tražiš, uđi
i vidi

Koga tražiš?

Pronaći ćeš
strah.