Šansa - Hod po rubu

10.02.2018.

Šansa

Pod tananim maramama
prekriven, gotovo nevidljivim plahtama
čuči
i kuca

Hoću li hoću li? Hoću li ikada moći
Hoću li moći da uđem u tu sitnu prostorijicu
iza koje su kolone redova za čekanje
za kojom su pelikani raširenih krila
iz svojih žvalja ispustili ribu
Za kojom su kolone i kolone onih koji mole
uzalud
jer ne ulaze

Hoću li hoću li
i je li moguće
da je šansa propuštena?

(Da li ikad
propuštena?)

(Da li ikad
zauvijek?)